Appel à soutien – Vérité et justice pour Tamazi

Relai : appel à soutien – Vérité et justice pour Tamazi

Une cagnotte pour la famille de Tamazi R., mort en centre fermé en février 2023, vient d’être lancée. Cette cagnotte vise à soutenir financièrement la famille dans son combat pour la vérité et la justice, mais aussi à lutter contre l’invisibilisation et l’oubli des nombreuses morts que l’Etat provoque à ses frontières et dans les centres fermés. Merci de diffuser et participer au maximum !
https://www.cotizup.com/justicepourtamazi
#JusticepourTamazi
#StopCentresFermés
#StopRacismedEtat
Contact : [email protected]


Estafette : oproep tot steun – Waarheid en gerechtigheid voor Tamazi

Er is zojuist een fonds opgericht voor de familie van Tamazi R., die in februari 2023 in een detentiecentrum is overleden. Het doel van deze inzamelingsactie is om de familie financieel te steunen in hun strijd voor waarheid en gerechtigheid, maar ook om de onzichtbaarheid en vergetelheid van de vele doden die door de staat worden veroorzaakt aan haar grenzen en in detentiecentra tegen te gaan. Vertel het door en doe mee zoveel je kunt !
https://www.cotizup.com/justicepourtamazi
#JusticeforTamazi
#StopGeslotenCentra
#StopStaatRacisme


Relay : call for support – Truth and justice for Tamazi

A fund has just been launched for the family of Tamazi R., who died in a detention centre in February 2023. The aim of this fundraising campaign is to provide financial support to the family in their fight for truth and justice, but also to combat the invisibility and oblivion of the many deaths caused by the state at its borders and in detention centres. Please spread the word and get involved as much as you can !
https://www.cotizup.com/justicepourtamazi
#JusticeforTamazi
#StopDetentionCentres
#StopStateRacismAppel à soutenir la famille de Tamazi R. mort en centre fermé le 15 février 2023

Dans le centre fermé* de…

La suite est à lire sur: stuut.info
Auteur: